Kahon na may dalawang pinto

[Poem]

Napapansin ko
Pumapasok tayong mga tao
Sa isang kahon na may dalawang pinto
Upang magsabi ng ating mga nagawang kasalanan dito

Kaharap ay pari
Magdadasal ng madaming Ama Namin
Sasabihin mga kasalanan natin
At hihingi ng tawad sa Ama na nasa langit

Pero hindi ko maintindihan
Sa pari ba tayo nagkasalanan?
Bakit hindi muna sa taong nagawan
Ng iyong kamaliaan at ng kasalanan

Pagkatapos, sa iyong kwarto ka na lang
Ng sa ganun, hindi na kailangan sa simbahan
Ang Diyos na alam natin na nandiyan kahit saan
Wag mo lang ulit-ulitin ang iyong kasalanan